Subsidies en leningen | Dubbel Duurzaam
Slide background

Subsidies en leningen

Als koopwoningeigenaar kunt u (onder voorwaarden) in aanmerking komen voor leningen en subsidies voor het verduurzamen én levensloopbestendig maken van uw woning. Deze worden gefaciliteerd door de overheid.

Er is momenteel één landelijke subsidieregelingen beschikbaar, namelijk de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Deze is aan te vragen via RVO Nederland. Daarbij geldt het principe "op is op".

Los daarvan, zijn er ook gemeenten die een subsidieregeling hebben voor het waterbestendig maken van uw tuin en dak. Kijk daarvoor op de website Waterklaar. Naast deze subsidieregelingen, kunt u als koopwoningeigenaar ook gebruik maken van diverse belastingvoordelen, waaronder het terugvragen van BTW op zonnepanelen, een laag BTW tarief op het plaatsen van isolatiemaatregelen en de salderingsregeling bij het gebruik van zonnepanelen.

Daarnaast zijn er minstens twee duurzaamheidsleningen waarvan u (onder voorwaarden) gebruik van kunt maken, namelijk de Nationale Energiebespaarlening van het Nationale Energiebespaarfonds, de provinciale Stimuleringslening Duurzaam Thuis van de Provincie Limburg en de gemeentelijke duurzaamheidslening (niet binnen iedere gemeente beschikbaar). De voorwaarden van de leningen verschillen van elkaar (rentetarieven, looptijden, maximale bedragen). Afhankelijk van uw wensen kan de een voordeliger zijn dan de ander.

Let op: Geld lenen kost geld en het aanvragen van een lening, een subsidie(s) en/of overige regelingen zijn een verantwoordelijkheid van u zelf.

Investeringssubsidie Duurzame Energie
De subsidie ‘Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing’ (afgekort: ISDE) is een tegemoetkoming die u kunt aanvragen voor:

  • een warmtepomp
  • een zonneboiler
  • een aansluiting op een warmtenet
  • grote isolatiemaatregelen (bijvoorbeeld het isoleren van uw gevel, dak en vloer en het plaatsen van isolatieglas)

Vraag deze subsidie aan binnen 12 maanden na de aanschaf en installatie/plaatsing. Lees wel van te voren de voorwaarden door en lees het stappenplan op de website. Meer informatie kunt u vinden op www.rvo.nl/isde

 

BTW op zonnepanelen terugvragen
Koopwoningeigenaren kunnen de BTW over de aanschaf en installatie van zonnepanelen terugvragen bij de Belastingdienst. U krijgt daarmee 21% van uw investering terug. Er zijn zonnepanelenleveranciers die dit automatisch in de offerte mee kunnen nemen of u kunnen helpen bij het terugvragen van de BTW. Meer informatie is te vinden op www.belastingdienst.nl.

Laag BTW tarief bij isolatiemaatregelen
Op het aanbrengen van isolatiemaatregelen geldt een laag BTW tarief (9%) op het arbeidsloon. Meer informatie hierover vindt u op www.belastingdienst.nl. Het isolatiebedrijf organiseert dit voor u. U hoeft hier zelf niets voor te doen. Wel wordt geadviseerd om de offerte en of factuur te controleren.

Salderingsregeling zonnepanelen
Uw energiebedrijf streept de elektriciteit die u met uw zonnepanelen opwekt en aan het net levert weg tegen de elektriciteit die u op een ander moment van het net afneemt. Hierdoor ontvangt u belastingvoordeel. Lees meer over deze constructie via www.MilieuCentraal.nl.

Stimuleringsleningen Duurzaam Thuis van de Provincie Limburg
De Provincie Limburg stelt een aantal leningsvormen beschikbaar voor tal van energiebesparingsmaatregelen (isolatie), duurzame energieopwekking (bijv. het plaatsen van zonnepanelen of een zonneboiler) en het verbeteren van de levensloopbestendigheid (veiliger maken) van uw woning. Is asbestsanering nodig om maatregelen te treffen? Dan kan dit ook meegenomen worden in de lening. Het rentetarief is afhankelijk van de maatregelen die u treft. Meer informatie is te verkrijgen via www.limburg.nl/duurzaamthuis.

Nationale Energiebespaarlening
Deze lening is bij het Nationaal Energiebespaarfonds ter beschikking gesteld voor het financieren van energiebesparende en duurzame energieopwekkende maatregelen. Meer informatie is te vinden op: www.energiebespaarlening.nl.

Subsidiecheck en meer informatie
Er zijn ook andere subsidieregelingen en leningen waar u gebruik van kunt maken. Doe de subsidiecheck op www.energiesubsidiewijzer.nl en kijk op www.SVn.nl om te zien welke mogelijkheden er voor u zijn. Daarnaast kunt u ook een kijkje nemen op www.MilieuCentraal.nl en het Limburgse digitale energieloket: www.NieuweEnergieinLimburg.nl.

De gemeenten die meewerken aan Dubbel Duurzaam.
logo
logo
logo
logo
logo
logo
 
Meer weten over Dubbel Duurzaam?
Neem contact met ons op!

Stichting Dubbel Duurzaam
Adres: Poststraat 8 - 10, 6135 KR Sittard
E-mail: info@dubbel-duurzaam.nl
Telefoon: 04 12 66 78 23
RSIN nummer: 857131278
BTW nummer: 857131278.B01
© Copyright 2021 Dubbel Duurzaam - All rights reserved.
© Copyright 2021 Dubbel Duurzaam - All rights reserved.