Subsidies | Dubbel Duurzaam
Slide background

Subsidies

Als particuliere woningeigenaar kunt u (onder voorwaarden) in aanmerking komen voor de volgende provinciale en landelijke leningen en subsidies voor het verduurzamen van uw woning. Deze worden gefaciliteerd door de overheid.

Er zijn twee nationale subsidieregelingen beschikbaar, namelijk de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis en de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Deze subsidies zijn aan te vragen via RVO Nederland en bij beide geldt het principe "op is op".

Daarnaast zijn er twee of drie leningen waarvan u (onder voorwaarden) gebruik van kunt maken, namelijk de gemeentelijke Stimuleringslening (niet overal beschikbaar), de provinciale Stimuleringslening Duurzaam Thuis van de Provincie Limburg en de Nationale Energiebespaarlening van het Nationale Energiebespaarfonds.

Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis
De subsidie ‘Energiebesparing Eigen Huis’ is een tegemoetkoming die u kunt aanvragen wanneer u twee of meer grote isolerende maatregelen uitvoert, zoals het isoleren van uw gevel, dak of vloer. Ook het plaatsen van HR++(+) glas wordt gesubsidieerd. Aanvullend daarop kunt u een extra subsidie krijgen voor andere energiebesparende maatregelen. Meer informatie is te vinden op www.rvo.nl/seeh. U dient deze subsidie aan te vragen voordat u de maatregelen uitvoert. LET OP: Deze subsidie is voorlopig helaas leeg. Het is nog niet bekend wanneer en of deze subsidie wordt aangevuld.

Investeringssubsidie Duurzame Energie
De ISDE-subsidie is een tegemoetkoming voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Meer informatie is te vinden op www.rvo.nl/isde. Let op: vraag deze subsidie aan binnen 6 maanden na de aanschaf en installatie.

Nationale Energiebespaarlening
Deze lening is bij het Nationaal Energiebespaarfonds ter beschikking gesteld voor het financieren van energiebesparende en duurzame energieopwekkende maatregelen. Meer informatie is te vinden op: www.energiebespaarlening.nl.

Stimuleringslening Duurzaam Thuis van de Provincie Limburg
Deze lening is bij de Provincie Limburg ter beschikking voor tal van energiebesparingsmaatregelen (isolatie), duurzame energieopwekking (bijv. het plaatsen van zonnepanelen of een zonneboiler) en het verbeteren van de levensloopbestendigheid (veiliger maken) van uw woning. Is asbestsanering nodig om maatregelen te treffen? Dan kan dit ook meegenomen worden in de lening. Meer informatie is te verkrijgen via www.limburg.nl/duurzaamthuis.

Stimuleringslening gemeente Sittard-Geleen of Meerssen
Woningeigenaren woonachting in Sittard-Geleen of Meerssen die deelnemen aan het Dubbel Duurzaam, kunnen in aanmerking komen voor de Stimuleringslening van de gemeente Sittard-Geleen of Meerssen. Deze lening wordt door de gemeente beschikbaar gesteld voor het nemen van energiebesparingsmaatregelen en duurzame energie opwek maatregen zoals beschreven in het Dubbel Duurzaam rapport. Deze lening kan zowel consumptief als hypothecair afgesloten worden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende websites:

Sittard-Geleen:
https://www.svn.nl/leningen/Sittard-Geleen/Stimuleringslening-Dubbel-Duurzaam 

Meerssen:
https://www.svn.nl/gemeente/Meerssen#e79e64ec-ac28-6a46-8325-ff00005f5efc]

Er zijn ook andere regelingen en leningen waar u gebruik van kunt maken. Doe de subsidiecheck op www.energiesubsidiewijzer.nl om te zien welke mogelijkheden er voor u zijn. Daarnaast kunt u ook een kijkje nemen op het Limburgs Energieloket: www.bespaarenergieinlimburg.nl.

Let op: Geld lenen kost geld en het aanvragen van een lening, een subsidie(s) en/of overige regelingen zijn een verantwoordelijkheid van u zelf.

De gemeenten die meewerken aan Dubbel Duurzaam.
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
 
Meer weten over Dubbel Duurzaam?
Neem contact met ons op!

Stichting Dubbel Duurzaam
Adres: Poststraat 8 - 10, 6135 KR Sittard
E-mail: info@dubbel-duurzaam.nl
Telefoon: 06 - 28 44 97 85
RSIN nummer: 857131278
BTW nummer: 857131278.B01
© Copyright 2019 Dubbel Duurzaam - All rights reserved.
© Copyright 2019 Dubbel Duurzaam - All rights reserved.